Rätt adress till VBFs nya hemsida.

https://vastsvenskbrevduvesport.com

       

Denna Hemsidan kommer snart att avslutas, VBF har för avsikt att öppna en ny sida och har därför bildat en Redaktionsgrupp som håller i detta, på återseende.