Detta gäller för 00-Tävlingen 2018

 

 

00- Tävlingen 2018

Styrelsen har fått till sig att det finns ett intresse för 00- tävling 2018.

Detta är framtaget utifrån det, samt medlemmarnas synpunkter på upplägg.

- 25 kuvert innehållande totalt 100 anmälningsrätter fördelade enligt

1. kuvert med 2 anmälningsrätter

8. 3 –”-

7. 4 –”-

8. 5 –”-

1. 6 –”-

kuverten auktioneras ut vid förbundets årsmöte 09 december 2017.

- inropade anmälningsrätter får inte säljas vidare eller skänkas till annan medlem

- max 2st kuvert får inropas per medlem

- hela auktionssumman skall oavkortat gå till prispengar enligt

50% 1:a pris 

30% 2:a pris 

20% 3:e pris 

- endast deltagarnas första hemkomna 00-duva kan ta del av prispeng

- deltagande 00-duvor anmäls till Ulf Jönsson senast kl. 20.00, torsdag före aktuell tävling.

- tävlingsdag ??/8-18 och reservdag ??/9-18, enligt flygplan 2018.

- 00-ungar uppsläpps tillsammans med övriga ungar

- ansvarig 00 general, Ulf Jönson

2017-11-29

Ulf Jönson