Detta gäller för 00-Tävlingen 2017

 

Vinnarna i 00-Tävlingen!. Grattis!.

 

växjö
00-Tävlingen 2017
Date
Info
2017-08-26 07:00
Nr:24 UNGAR 4e. 00-Tävling
Pigeons
About
100
00-Tävlingen 2017

 

Plc Id Loft/Name Pigeon   Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points Points betting
1 0705 Staffan Beckman S-07-17-0547 Y 185453 784.934 17-08-26 10:56:16 1000 990
2 0709 Rolf Olming S-07-17-0736 Y 178475 737.098 17-08-26 11:02:08 967 980
3 0704 Stig Andersson S-05-17-0038 Y 185717 711.971 17-08-26 11:20:51 933 970

 

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKTVYwaVRoaXlMZzg/view?usp=sharing

 

 

Anmälda duvor till 00-Tävlingen på Ungar 26/8 Växjö.

(totala antalet duvor är mindre än 100st, några deltagare har valt att avstå)

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKdFh4eEZ6ckJBTkE/view?usp=sharing

    

Deltagarlista och antal duvor/slag.

 https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKUUkxSmd1OVhBSUE/view?usp=sharing

   

00-Tävlingen 2017

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKZHI5cFViaUNRMVk/view?usp=sharing

 

00- Tävlingen 2017

Vid styrelsens träffar med klubbarna framkom att det fanns ett intresse

för 00- tävling 2017.

Detta är framtaget utifrån det samt medlemmarnas synpunkter på upplägg.

- 25 kuvert innehållande totalt 100 anmälningsrätter fördelade enligt

1. kuvert med 2 anmälningsrätter

8. 3 –”-

7. 4 –”-

8. 5 –”-

1. 6 –”-

kuverten auktioneras ut vid förbundets årsmöte 10 december 2016.

- inropade anmälningsrätter får inte säljas vidare eller skänkas till annan medlem

- max 2st kuvert får inropas per medlem

- hela auktionssumman skall oavkortat gå till prispengar enligt

50% 1:a pris  4350:-

30% 2:a pris  2610:-

20% 3:e pris  1740:-

- endast deltagarnas första hemkomna 00-duva kan ta del av prispeng

- deltagande 00-duvor anmäls till Ulf Jönsson senast kl. 20.00, 24/8-17.

- tävlingsdag 26/8-17 och reservdag 2/9-17, enligt flygplan 2017.

- 00-ungar uppsläpps tillsammans med övriga ungar

- ansvarig 00 general, Ulf Jönson

2016-11-29

Ulf Jönson