Detta gäller för 00-Tävlingen 2017

00-Tävlingen 2017

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKZHI5cFViaUNRMVk/view?usp=sharing

 

00- Tävlingen 2017

Vid styrelsens träffar med klubbarna framkom att det fanns ett intresse

för 00- tävling 2017.

Detta är framtaget utifrån det samt medlemmarnas synpunkter på upplägg.

- 25 kuvert innehållande totalt 100 anmälningsrätter fördelade enligt

1. kuvert med 2 anmälningsrätter

8. 3 –”-

7. 4 –”-

8. 5 –”-

1. 6 –”-

kuverten auktioneras ut vid förbundets årsmöte 10 december 2016.

- inropade anmälningsrätter får inte säljas vidare eller skänkas till annan medlem

- max 2st kuvert får inropas per medlem

- hela auktionssumman skall oavkortat gå till prispengar enligt

50% 1:a pris

30% 2:a pris

20% 3:e pris

- endast deltagarnas första hemkomna 00-duva kan ta del av prispeng

- deltagande 00-duvor anmäls till Ulf Jönsson senast kl. 20.00, 24/8-17.

- tävlingsdag 26/8-17 och reservdag 2/9-17, enligt flygplan 2017.

- 00-ungar uppsläpps tillsammans med övriga ungar

- ansvarig 00 general, Ulf Jönson

2016-11-29

Ulf Jönson