Sumering Skaraborgarna 2016

Från våra nordligaste medlemmar i Skaraborg kommer här en sumering från Året 2016, flygningar och aktiviteter.

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Skaraborgsdistriktet%20summerar%202016.pdf