FLYGPLAN FÖR 2012

Flygstationer

Flygplanen för 2013, Alternativen är nu ute för röstning i klubbarna, borde vara klart Nov- Dec 2012.


Här finns flyplanen i pdf för utskrift.

http://dl.dropbox.com/u/60035594/Flygplan%202012.pdf