00-Tävlingen 2016

Slutresultat På 00-Tävlingen 2016.

1a  0703 Ulf Jönson            3322 poäng.

2a  0704 Stig Andersson  2686 poäng.

3a  9614 stig Svensson     1092 poäng.

Listan:

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/00-T%C3%A4vlingen%20Slutresultat.pdf

 

 

Detta gäller inför 00-Tävlingen 2016.

                                                                                           

 • Förbundskassören säljer 00-ringar á 100 kr/st.

 • Max 10 ringar per medlem/tävlande slag.

 • 00-tävlingen omfattar samtliga genomförda ungduveflygningar 2016.

 • Poängberäkningen är samma som för övriga av förbundets mästerskap (1000 poäng till 1:a duva därefter fallande).

 • De duvor som ingår i 00-tävlingen ingår även i förbundets ordinarie ungduvemästerskap.

 • Efter sista tävling utkvitterar den med mest poäng 50 % av vinstpotten, 2:an 30 % och 3:an 20 %.

 • Dataansvarig beslutar om senaste anmälningsdatum.

 • Försäljningen pågår från och med årsmötet fram till två veckor innan första tävling.  

 • Senast Onsdagen den 3/8 Skall anmälan med vilka ungar man vill deltaga med på årets 00-Tävling vara insänd till Ulf Jönson på mail eller sms.
 • Deltagare 2016
 • Stig Svensson
 • Stig Andersson
 • Kjell olsson
 • Ulf Jönson
 • Staffan Beckman
 • Michael Leuchner
 • Lista på anmälda duvor kommer att publiceras före första tävlingen.
 • Deltagares Duvor på 00-Tävlingen 2016.
 • https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/00T%C3%A4vlingsduvorna2016.pdf