Så här är ställningen till och med.....

Släpport - Totala