Så här är ställningen till och med.....

Släpport- Lång

Efter sista tävlingen på Lång, blev mästerskapet så här.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/29072012%20M%C3%A4stare%20l%C3%A5ng.pdf

Efter två averkade tävlingar på långt, ser det ut så här.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/14072012M%C3%A4starel%C3%A5ngVBF.pdf

Efter första tävlingen på långdistans så är ställningen .

https://dl.dropbox.com/u/60035594/l%C3%A5ngm%C3%A4stare%2030062012.pdf