Möten och info

Styrelsen 2017 består av.

Ordförande     
              Ulf Jönson

Sekreterare              David Nilsson
Kassör                      Dan Sten
Vice Ordföranden     Hans Pettersson
Vice Sekreterare      Michael Leuchner 
Suppleant                 Stig Andersson
Suppleant                 Slaven Kesic
Suppleant                 Amir Keran
 
   

Stående Vänster: Slaven Kesic, Amir Keran, Hans Pettersson, Stig Andersson, Michael Leuchner.Sittande Vänster: Sekr David Nilsson, Ordfö Ulf Jönson, Kassör Dan steen.