Möten och info

Styrelsen 2018 består av.

Ordförande     
              Ulf Jönson

Sekreterare              Benny Lyckevall
Kassör                      Michael Leuchner
Vice Ordföranden     Hans Pettersson
Vice Sekreterare      Sven Hägg
Suppleant                 Stig Andersson
Suppleant                 Slaven Kesic
Suppleant                 Christer Andersson