Vad diskuteras på våra möten?, läs...

       

Protokoll Styrelsemötet 29-11-17.

https://drive.google.com/file/d/1m0hB7a1yyH9B4aC8T06K6-EXzxxcoGLg/view?usp=sharing

Kallelse Styrelsemöte 29-11-17.

https://drive.google.com/file/d/179eEN7uaiY__TTnHNNyNPjjEIKbO7zP9/view?usp=sharing

Protokoll Förbundsmötet 16-11-17.

https://drive.google.com/file/d/1wWNEmS2tMwyJREvJ2Tz9K2c7fxBBxT0E/view?usp=sharing

Kallelse Förbundsmöte 16-11-2017.

https://drive.google.com/file/d/1QP2shZZ7DtDNF8DZ9CR7gRa7UQiIsZoD/view?usp=sharing


Protokoll Styrelsemötet 18-10-2017.

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKYlBTU1pTSGRTcDQ/view?usp=sharing


Kallelse Styrelsemöte 18-10-2017.

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKYmRndldPT2w2Q0k/view?usp=sharing


Protokoll Styrelsemötet 19-09-2017.

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKTzljdjNxZUNjVDQ/view?usp=sharing

              

Kallelse Styrelsemöte 19-09-2017.

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKRmlvMEoyR2dPbWM/view?usp=sharing

                         

Protokoll Förbundmötet 05-07-2017.

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKN0laU2VTWC03Y2c/view?usp=sharing

Kallelse extra Förbundmöte 05-07-2017.      

  https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKWkk1bGlTTVZiaHM/view?usp=sharing

Protokoll styrelsemötet 21-06-2017.      

 https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKZVQtUG0wTzFLVzA/view?usp=sharing

Kallelse extra styrelsemöte 21-06-2017.      

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKTkNyd1BLaHFGc1k/view?usp=sharing

Protokoll Styrelsemötet 09-05-2017.      

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKaDczcEJWNFJtTFk/view?usp=sharing

kallelse Styrelsemöte 09-05-2017.                       

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKbE1RRFNvb1hNSEU/view?usp=sharing

   


Protokoll Förbundsmötet 18-04-2017.

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKMWJEUFVzRmp2NkE/view?usp=sharing

               

                

Kallelse Förbundsmöte 18-04-2017.

  https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKRFJ0NXlhUFNhdmc/view?usp=sharing


Protokoll Styrelsemötet 06-03-2017.

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKRTgwQ1FoLVhHV0E/view?usp=sharing


Kallelse Styrelsemöte 06-03-2017.      

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKdU1PUlVsZUNCZ0k/view?usp=sharing


Protokoll förbundsmötet 02-03-2017.

    https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKWURUeGtwVjZTc0E/view?usp=sharing


Kallelse Förbundsmöte 02-03-2017.      

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202017/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%203mars%202017.pdf

  bilaga

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202017/Veterin%C3%A4r%202.pdf

 

   Hej!

Här kommer kallelse och dagordning till årets första förbundsmöte. Ber om ursäkt att det kommer nästan tio timmar försent.

Är säkert så att jag missat frågor som ni vill lyfta in på dagordningen, tacksam om ni i så fall mailar mig dessa så kan även  andra klubbar ges möjlighet att bereda dem.

Med vänliga hälsningar

David Nilsson, sekr.VBF

       

Protokoll Styrelsemöte 24-01-2017.  

 https://www.dropbox.com/s/fv3jfux1t3at8ua/Protokoll%2024jan2017.pdf?dl=0


        
       

Protokoll Årsmötet VBF 10-12-2016.      

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202017/VBF%C3%A5rsm%C3%B6te%202016.pdf

      

Kallelse årets första Styrelsemöte 2017, 24-01-2017.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202017/Kallelse%2024jan2017.pdf

   

       


Kallelse VBF Årsmöte 10-12-16.          

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kallelse%20%C3%A5rsm%C3%B6te%202016.pdf

bilaga årsmötet valberedning.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Valberedningens%20f%C3%B6rslag%20i%20VBF%20inf%C3%B6r%202017.pdfProtokoll Förbundsmötet 24-11-16.      

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6t24nov2016.pdf

        

  Slutrapport framtidsgruppen    

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/slutrapport%20framtidsgruppen.pdf

 Transport Journal

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Transport%20Journal.pdf      Förtydliganden inför Förbundsmötet från Styrelsen.

   https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/David.pdf

   

Kallelse Förbundsmöte 24-11-16.     

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2024nov%202016.pdf      

Kallelse 2 förbundsmötet

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kallelse%20ver.%202%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2024nov%202016.pdf


Bilaga flygplan styrelsen söder.   

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Styrelsens%20f%C3%B6rslag%202017%20Syd.pdf

Bilaga flygplan styrelsen norr.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Styrelsens%20f%C3%B6rslag%202017%20Norr%20.pdf

Framtidsgruppens arbetsförslag.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Flygplan%202017.pdf

Framtidsgruppens enkätsvar.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Enk%C3%A4t2017.pdf

Framtidsgruppens flygplans förslag.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/GR%20flygplan17.pdf

Klubb 22 flygplansförslag.

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/klubb%2022%20flygplan%202017.pdf

       


    
Protokoll Styrelsemötet 03-11-16.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594 /VBF%202016/Protokoll%203nov2016.pdf


Kallelse Styrelsemöte 03-11-16.

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kallelse%203nov2016.pdf

     

Protokoll styrelsemötet 18-10-16.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%2018okt2016.pdf

Bilaga underlag flygplan mm, från medlem.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Flygplan%202017%20%281%29.pdf


Styrelse information:

Hej!

Inför tisdagens styrelsemöte hade Stig Svensson, klubb 96, inkommit med skrivelse, se bifogad fil.

Utifrån Stigs skrivelse utsäg styrelsen en arbetsgrupp bestående av:
Ace Risteski
DanielEnglund
Michael Leschner
lasse Börjesson
Amir Keran
Stig Svensson (sammankallande)

Arbetsgruppens uppdrag är att utifrån de frågeställningar som Stig lyfter arbeta fram i sin skrivelse utarbeta förslag på en långsiktig strategi för brevduvesporten samt ett förslag på flygplan för 2017. Stig rapporterar hur arbetet fortskrider kontinuerligt till styrelsen. Ett förslag på flygplan ska vara klart i november. Arbetsgruppens medlemmar representerar bara sig själva men ska naturligtvis beakta de synpunkter och tankar som finns i sina respektive kontaktnät.

Styrelsen hoppas att de utvalda personerna antar detta arbete med energi och kreativitet.

Protokoll kommer under nästa vecka.

Mvh
David Nilsson, sekr. VBF

Länk till skrivelsen det gällde:.

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Flygplansutredning.pdf


Kallelse Styrelsemöte 06-09-16.

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kallelse%206sep2016%20%281%29.pdf


                         

Protokoll x- Förbundsmötet 12-07-16.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6t12juli2016.pdf

       

Protokoll X-Styrelsemötet 27-06-16.

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/X-tra%20styrelsem%C3%B6te27jun16.pdf

  

               

Protokoll Förbundsmötet 20-04-16.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2020april2016.pdf

      

Protokoll Styrelsemötet 05-04-16.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%205april2016.pdf


              

Kallelse Förbundsmöte 20-04-16.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2020%20april%202016.pdf

Bilagor till Förbundmötet 20.04.16

Kom i håglista 2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kom%20i%20h%C3%A5g%2016.pdf

Röstnings protokoll.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokollsutdrag%20inf%C3%B6r%2020%20april.pdf

Mästerskapspriser.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/M%C3%A4sterskapspriser2016.pdf

Kuvert text.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kuverttext2.pdf

Korgtext.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Korgtext.pdfProtokoll Förbundsmötet 22-03-16.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2022mars2016.pdf


Mötesantekningar VBF och SBF i Halmstad 17-03-16.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/minnesantekningar.pdf


       

Kallelse Förbundsmöte 22-03-2016.

  Hej!

Här kommer kallelse och handlingar till förbundsmötet 22 mars.
Hoppas att ni i klubbarna har bokat in klubbmöten så att ni kan diskutera de olika förslagen.
Viktigt att alla individuellt ges möjlighet att rösta på det förslag man personligen stöder och att det redovisas på kallelsen.

Med vänliga hälsningar

David Nilsson, sekr. VBF    

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2022mars%202016.pdf

Bilagor till förbundsmötet.

Styrelsens Förslag Flygplan 2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Flygplansf%C3%B6rslag%202016.pdf

Klubb 07 förslag flygplan 2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/M%C3%B6lndals%20f%C3%B6rslag%202016.pdf

Klubb 22 förslag flygplan 2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Gamlestadens%20motion.pdf

Klubb 96 förslag flygplan 2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Flygplan%202016%20Klubb%2096.pdf
    

 06-03-2016.

Protokoll Styrelsemötet 01-03-2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%201mars2016.pdf

              


06-03-2016.

Protokoll förbundsmötet 24-02-2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2024febr2016.pdf01-03-2016.      

Styrelsens Slutliga flygplansförslag.    

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Flygplansf%C3%B6rslag%202016.pdf        


Hej!

Vid kvällens styrelsemöte beslöt styrelsen att gå fram med bifogad flygplan som sitt förslag vilket kommer att ställas mot 2015 års flygplan. Önskar någon klubb att lägga något av sina förslag som ytterligare motion för flygplan ska besked om detta inkomma till sekreterare innan den 8:e mars för att bifogas kallelsen till förbundsmötet den 22:e mars.

Styrelsen har i sitt förslag försökt beakta de synpunkter och förslag som inkommit under vintern samt diskussionen vid det senaste förbundsmötet. Även ekonomiska aspekter har beaktats. Utifrån underlaget som klubbarna redovisade vid förbundsmötet beräknar styrelsen att flygavgifterna för förslagen flygplan blir enligt följande: 

Hela championatet (unga+gamla)   2 150 kr       
Bara gamla1 850 kr
Bara ungar   700 kr

Med vänliga hälsningar
David Nilsson, sekr. VBF

  


Kallelse Förbundsmöte 24-02-2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2016feb%202016.pdf

Bilaga Styrelsens förslag till Flygplan inför mötet 24-02-2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Flygplan%202016.pdf   

Bilaga klubb 22 flygplansförslag .

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/gamlestadens%20BKs%20f%C3%B6rslag%20f%C3%B6r%20flygplaner%20f%C3%B6r%202016.pdf            

Bilaga klubb 09 flygplansförslag.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Flygplan%202016%20Duvor..docx_1454607637174.pdf

Motivering av sin flygplan klubb 09.  

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Motivering%20flygplan%202016..docx_1454607667767.pdf

 Bilaga klubb 07 flygplansförslag.    

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/M%C3%B6lndals%20f%C3%B6rslag%202016.pdf

Bilaga klubb 96 flygplansförslag.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Flygplan%202016%20Klubb%2096.pdfProtokoll Styrelsemötet 27-01-2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%2027jan2016.pdf


Protokoll styrelsemötet 19-01-2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/Protokoll%2019jan2016.pdf


          


Årmötesprotokoll VBF 05-12-15.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202016/VBF%C3%A5rsm%C3%B6te%202015.pdf

          


Kallelse Styrelsemöte 19-01-2016.    

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Kallelse%2019jan2016.pdf


           

Protokoll förbundsmötet 18-11-15.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2018nov2015.pdf

Protokoll Styrelsemötet 25-10-15.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Protokoll%2028okt2015.pdfKallelse Förbundsmöte 18-11-15.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2018%20nov2015.pdf

bilaga 00-tävlingen 2016.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/00t%C3%A4vling2016.pdf

bilaga jordbruksverket.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Tr%C3%A4ff%20SVA.pdf

bilaga arbetsgruppen flygstörningar.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Klubbarnas%20st%C3%A4llning%20till%20eventuell%20%C3%A4ndring%20av%20flygplan%202016%20p.pdf

bilaga klubbträffar. .      

   https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Tr%C3%A4ff%20klubbar%202015.pdf

 bilaga röstningsblankett.       

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Protokollsutdrag%20inf%C3%B6r%2018nov.pdf

 
Kallelse  till  Styrelsemöte 28-10-15.

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Kallelse%2028okt2015.pdf

Bilaga 1 Klubbbträffar.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Tr%C3%A4ff%20klubbar%202015.pdf

Bilaga 2 SVA kurs.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Tr%C3%A4ff%20SVA.pdf

     

Protokoll från Styrelsemöte 22-09-15.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/1Protokoll%2022sept2015.pdf


   

Protokoll extra Styrelsemötet 28-07-15.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Extra%20Protokoll%2028juli2015.pdfKallelse till Styrelsemöte 22-09-15.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Kallelse%2022sep2015.pdf


    

Protokoll Förbundsmötet 04-03-15.

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%204mars2015.pdf 


Protokoll styrelsemötet 10-02-15.     

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Protokoll%2010feb2015.pdf        
     

Kallelse Förbundsmöte 04-03-15.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%204%20mars%202015.pdf

Protokolls utdrag från klubben.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Protokollsutdrag%20inf%C3%B6r%204%20mars.pdf                                               

Statuter för 5mästerskapet.  

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/statuter%205%202015.pdf  

Kom ihåglistan finns under egen rubrik här på hemsidan.        

Till förbundsmötet ingår även bilagorna nedan, som var på styrelsemötet 10-02-15.  

       

Kallelse Styrelsemöte 10-02-15.

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Kallelse%2010feb2015.pdf   

  Bilagor till 10-02-15.

Korgfördelning 2015   

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Korgf%C3%B6rdelning2015.pdf

Korgtext 2015.      

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Korgtext.pdf

Kuverttext 2015.    

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Kuverttext2.pdf  

Mästerskapspriser 2015.      

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/M%C3%A4sterskapspriser%202015.pdf    

Upphämtningsrundan 2015.  

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Upph%C3%A4mtningsrundan%202015.pdf  

Statuter MC-Hansen 2015.

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Statuter%20MC%20Hansen.pdf  


Protokoll förbundsmötet 04-02-15.
     

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%204feb2015.pdf


Kallelse Förbundsmöte 04-02-15.    

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%204feb%202014.pdf        


Protokoll Styrelsemötet 13-01-15.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Protokoll%2013jan2015.pdf

            

Protokoll VBF Årsmöte 2014.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/VBF%C3%A5rsm%C3%B6te%202014.pdf

          

Kallelse Styrelsemöte 13-01-15.

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202015/Kallelse%2013jan2015.pdf
     

Protokoll Styrelsemötet 11-11-14.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokoll%2011nov2014.pdf   


Protokoll Förbundsmötet 04-11-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%204nov2014.pdf


Kallelse Styrelsemöte 11-11-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Kallelse%2011nov2014.pdf
Bilaga anteckningar Lärjeholm Länstyrelsen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Anteckningar%20fr%C3%A5nL%C3%A4rjeholm%203%20nov%202014.pdf


Kallelse Förbundsmöte 04-11-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%204%20nov%202014.pdf

Bilagor möte 041014.
flygplan1: https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Flygplan%201%20%28_2014_%29%20.pdf
flygplan2:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/flygplan%202%20%28_Kiel_%29%20%20%20%202015.pdf
flygplan3:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/flygplan%203%20%28__R%C3%B6dby__%29.pdf
Flygplan 4:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Flygprogram%20F%C3%96RSLAG%202015.pdf
00-Tävling 2015: https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/00t%C3%A4vling2015.pdf
protokollsutdrag klubb:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokollsutdrag%20inf%C3%B6r%204nov%20%281%29.docx


Protokoll styrelsemötet 14-10-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokoll%2014okt2014.pdf


Protokoll Styrelsemötet 16-09-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokoll%2016sept2014.pdf


Styrelsemöte VBF 16-09-14.

Hej! 
Då var det dags för lite höstaktiviteter:
Höstens första styrelsemöte VBF blir tisdag 16 september 2014 kl.18,00 i Nya Älvsborgs klubblokal.
Ämnet för kvällen är summering av årets säsong.
Eventuellt förhinder meddelas undertecknad.
Med vänliga hälsningar
David Nilsson, sekr VBF
Protokoll styrelsemötet 24-06-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokoll%2024juni2014.pdf


Kallelse extra styrelsemöte 24-06-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Kallelse%2024juni2014-3.docx


Kallelse Styrelsemöte 09-04-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Kallelse%209april2014.pdf

Protokoll Styrelsemötet 05-03-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokoll%205mars2014-3.pdf

Protokoll Förbundsmötet 26-03-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2026mars2014.pdf


Kallelse Förbundsmöte 26-03-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2026%20mars%202014.pdf

Protokoll Förbundsmötet 26-12-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2026feb2014.pdf

Kallelse Styrelsemöte 05-03-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Kallelse%205mars2014.pdf


Protokoll VBFs Årsmöte 2013.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/VBF%C3%A5rsm%C3%B6te%202013-2.pdf


Kallelse Förbundsmöte 26-02-14.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2026%20feb%202014%20%281%29.pdf

Bilagor till förbundsmötet.
Förslag till Flygplan.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/F%C3%96RSLAG%20TILL%20FLYGPLAN%202014.pdf
Röstnings protokoll klubb.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokollsutdrag%20inf%C3%B6r%2026%20febr.doc.pdf
Reviderade Tävlingsbestämmelser.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/T%C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelser%20VBF.pdfProtokoll Styrelsemötet 05-02-14
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Protokoll%205febr2014.pdf


Kallelse Styrelsemöte 05-02-14
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/Kallelse%205febr2014%20%281%29.pdf


Protokoll Styrelsemötet 21-01-14
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF%202014/StProtokoll%2021jan2014%20%281%29.pdf


Kallelse Styrelsemöte 21-01-14
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Kallelse%20F%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2021%20jan2014.pdf

Bilaga Tävlingsbestämmelser
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/T%C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelser2%20VBF.pdf


Verksamhetsberättelse VBF 2013.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%20VBF2013.pdf


Protokoll Styrelsemötet 26-11-13.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Protokoll%2026nov2013-2.pdfProtokoll Förbundsmötet 12-11-13.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2012%20nov2013.pdf

Beslut på förbundsmötet 12-11-13  00-tävlingen 2014.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2012%20nov2013.pdf

Protokoll Styrelsemötet 29-10-13.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Protokoll%2029okt2013%20%281%29.pdf


Kallelse Förbundsmöte 12-11-13.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2012%20nov%202013-2.pdf

Hej!

På kvällens styrelsemöte (291013) beslöts att nästa förbundsmöte flyttas från den tidigare aviserade datumen 7/11-14 till tisdagen den 12/11-12 kl.19.00.  Orsaken till detta är att vi vill  möjliggöra för er ute i klubbarna att hålla möten inför förbundsmötet, vilket blir lite snärjigt om man inte har handlingarna i god tid. Dagordning och handlingar kommer skickas ut i morgon onsdag. Hoppas inte detta orsaker några besvär för er!

Med vänliga hälsningar

David Nilsson, sekr VBF 


Kallelse Styrelsemöte 29-10-13.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Kallelse%2029%20okt2013.doc%20%281%29.pdf

Protokoll Styrelsemötet 18-09-13.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Protokoll%2018sept2013.pdf


Kallelse Styrelsemöte 18-09-13 18:00.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Kallelse%2018%20sept2013.pdf

Bilaga....
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/T%C3%A4vlingsbest%C3%A4mmelser%20VBF.pdf


Protokoll Förbundsmötet 11-04-2013.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2011%20april%202013.pdf


Protokoll Styrelsemötet 23-04-13.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Protokoll%2023april2013-3.pdfKallelse Styrelsemöte 23-04-2013.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60035594/VBF2013/Kallelse%2023%20april2013.pdf


Kallelse förbundsmöte 11-04-2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%2011%20april%202013.pdf

Bilagor förbundsmötet 11/4.
Betalningsalternativ flygavgifter 2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Betflygavg2013.pdf
Klubb Protokollsutdrag.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Protokollsutdrag%20inf%C3%B6r%2011%20april.pdf
Kom  ihåg listan 2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/KOM%20IH%C3%85G%202013.pdf
Upphämtningsrundan 2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Upph%C3%A4mtning2013.pdf
Förseningsavgift.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/F%C3%B6rseningsavgift.pdf
Mästerskapspriser 2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/M%C3%A4sterskapspriser%202013.pdf
Procentberäkning 2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/procent.ber%C3%A4kning2013.pdfProtokoll Styrelsemötet 19-03-2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Protokoll%2019%20mars2013-2.pdf


Protokoll Förbundsmötet 07-03-2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Protokoll%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%207%20mars%202013.pdf


Kallelse Styrelsemöte VBF 19-03-2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Kallelse%2019%20mars%202013.pdf

Bilagor till styrelsemötet 19-03.
Poängberäkning.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/PO%C3%84NGBER%C3%84KNING.pdf
Betalningsalternativ 2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Betflygavg2013.pdf
Komihåglista 2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/KOM%20IH%C3%85G%202013%20%281%29.pdf


Kallelse förbundsmöte (repmöte) 07-03-2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Kallelse%20f%C3%B6rbundsm%C3%B6te%207%20mars%202013.pdf

Nedan Bilagorna till mötet ovan 07-03-2013.

00-Tävlingen.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/00t%C3%A4vlingen%202013%20beslut.pdf
Korgregler 2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Korgregler%202013.pdf
Uppsläpp Ungar och Höstmästerskap.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/HMungar2013.pdf
Röstningsförfarande i VBF.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/R%C3%B6stningsf%C3%B6rfarande%20VBF.pdf
Motion från klubb22
https://dl.dropbox.com/u/60035594/VBF2013/Motion%20Gamlestaden%202012.pdf


Styrelsemötet 05-02-2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%205%20februari2013.pdf


Kallelse styrelsemöte 05-02-2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Kallelse%205%20febr%202013.pdf

Diverse bilagor till styrelsemötet 05-02-2013
00-Tävlingen:
https://dl.dropbox.com/u/60035594/00t%C3%A4vlingen%202013%20beslut%20%281%29.pdf
Korgregler 2013:
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Korgregler%202013.pdf
Uppsläpp ungar med äldre:
https://dl.dropbox.com/u/60035594/HMungar2013.pdf
Motion mästerskaps uträkning:
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Motion%20M%C3%A4sterskapet%202013.pdf


1:a Styrelsemötet 15-01-2013
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll15%20januari2013.pdf


Kallelse 1:a styrelsemötet VBF 15-01-2013.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Kallelse%2015%20januari2013.pdfÅrsmötes protokoll VBF 2012
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%20%C3%A5rsm%C3%B6te%202012%20%281%29.pdf


Verksamhetsberättelse VBF 2012
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%20VBF2012.pdf


Protokoll Styrelsemötet 20-11-2012.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%2020%20nov.12.pdf


Protokoll Rep.mötet 15-11-2012
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Repm%C3%B6te%2015nov12.pdf


Protokoll styrelsemötet 01-11-12
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%201%20nov.12.pdf

Kallelse Repmötet 15-11-12 (+förslagsbilagorna nedan).
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Kallelse%20rep%2015%20november%202012.pdf

Kallelse Styrelsemöte 01-11-12
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Kallelse%201%20november2012.pdf

Bifogade filer till Repmötet och Styrelsemötet

a:förslag flygplan klubb 96.
 
https://dl.dropbox.com/u/60035594/96ans%20F%C3%96RSLAG%20TILL%20FLYGPLAN%202013.pdf
b:förslag flygplan klubb 07. 
https://dl.dropbox.com/u/60035594/M%C3%B6lndalFlygplan%202013.pdf
c:förslag flygplan klubb 09.
 
https://dl.dropbox.com/u/60035594/motion09fp%20Blad1.pdf
d:förslag flygplan klubb 22.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/22flygplan13.pdf
e:förslag till 00-Tävling 2013?
https://dl.dropbox.com/u/60035594/00%20t%C3%A4vling%202013.doc


Styrelsemötet 02-10-2012
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%202%20okt.12.pdf


VBF Styrelsens Klubbträffar 2012
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Klubbtr%C3%A4ffar2012.pdf


Kallelse Styrelsemöte 02-10-2012.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Kallelse%202%20oktober2012.docx


Styrelsemötet 04-09-2012.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%204%20sept12%20%281%29.pdfKallelse Styrelsemöte 04-09-2012.
https://dl.dropbox.com/u/60035594/Kallelse%204%20sept%202012.docx


Repmöte 19-04-2012
http://dl.dropbox.com/u/60035594/Repm%C3%B6te%2019april.pdf

Kallelse Repmöte 19-04-2012
http://dl.dropbox.com/u/60035594/Kallelse%20rep%2019%20april%202012.pdf

Styrelsemötet 27-03-2012
http://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%2027%20mars%20%281%29.pdf

Extra Styrelsemötet 19-03-2012
http://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%2019%20mars.pdf  

Repmötet 08-03-2012
http://dl.dropbox.com/u/60035594/Repm%C3%B6te%208mars.pdf


Styrelsemötet 22-02-2012  
http://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%2022%20feb.pdf


Repmötet 26-01-2012
http://dl.dropbox.com/u/60035594/Repm%C3%B6te%2026jan.pdf 


Styrelsemötet 10-01-2012
http://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%2010%20jan.pdf


Verksamhetsberättelse 2011
http://dl.dropbox.com/u/60035594/Versamhetsber%C3%A4ttelse%202011.pdf


Årsmötesprotokoll 2012  

http://dl.dropbox.com/u/60035594/Protokoll%20%C3%A5rsm%C3%B6te%202011.pdf