Våran Flygplan 2017

Flygplanen för VBF 2017.

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKZFVYUmVMU0lxWXc/view?usp=sharin

 

 Justerad/ändrad Flygplan Ungar/Höst, Beslutat på förbundsmöte 5/7-2017.

https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKLWZ2OHFEQ184Vmc/view?usp=sharing

 

Underlag för beslut om ändrad flygplan för ungar och Höstmästerskap 2017:

 https://drive.google.com/file/d/0B78OHOwfwWEKMGNHNTlPOFJtQzg/view?usp=sharing