Här finns våra alla Championat Mästare 2013

 

                 Grattis till alla !

 

VBF Mästare 2013

9614 Stig Svensson  15325 poäng.

2:a 9602 Benny Lyckevall  15170 poäng.

3:a 0504 Daniel Englund    14352 poäng.

 

VBF Mästare Långdistans.

0504 Daniel Englund  3862 poäng.

2:a 9614 Stig Svensson       3651 poäng.

3:a 0905 Gösta Johansson  3512 poäng.

 

VBF Mästare Kortdistans.

9602 Benny Lyckevall  11727 poäng.

2:a 9614 Stig Svensson       11647 poäng.

3:a 9604 Dimitrios Vrachas  10876 poäng.

 

VBF Mästare Ungar.

9606 Kent Eriksson  4571 poäng.

2:a 9614 Stig Svensson        4545 poäng.

3:a 0720 Michael Leuchner  4500 poäng.

 

VBF Mästare Höstmästerskapet.

0703 Ulf Jönson 3757 poäng.

2:a 0504 Daniel Englund       3690 poäng.

3:a 0720 Michael Leuchner  3026 poäng.

 

 

Bästa Hane.

9602 Benny Lyckevall  S-96-11-0360  6326 poäng.

2:a 0509 Kjell Höckert  S-05-11-0095  6309 poäng.

3:a 9614 Stig Svensson  S-99-12-2085  6013 poäng.

  

Bästa Hona.

9602 Benny Lyckevall S-99-12-2127  6393 poäng.

2:a 0504 Daniel Englund  S-05-11-0051  6150 poäng.

3:a 0504 Daniel Englund  S-05-08-0087  6114 poäng.

 

Bästa 1-åriga hane.

9614 Stig Svensson  S-99-12-2085  6013 poäng. 

2:a 9614 Stig Svensson  S-99-12-2097  4887 poäng.

3:a 9619 Kent Rynmark S-99-12-1906  4785 poäng.

 

Bästa 1-åriga hona.

9602 Benny Lyckevall  S-99-12-2172  6393 poäng.

2:a 9614 Stig Svensson   S-99-12-2106    5925 poäng.

3:a 9602 Benny Lyckevall  S-99-12-2072  5754 poäng.

 

Bästa Ungduva.

9606 Kent Eriksson  S-9913-2173  3865 Poäng.

2:a 0703 Ulf Jönson     S-99-13-2714   3678 poäng.

3:a 9606 Kent Eriksson  S-99-13-2146  3288 poäng.