Bästa duvorna i sin kategori 2013

Här kommer våra bästa i kategorin Höstmästerskapet 2013

Hanen 05-12-103 blev Bästa Esshane på följande resultat 2013, 3541 Points.
På Höstmästerskapet.

Ägare Daniel Englund Göteborgs Västra Bk

Torup 10/8 100KM 5plac av 373pigeon
Halmstad 17/8 125KM 6plac av 248pigeon
Svalöv 24/8 200KM 4plac av 262pigeon
Laholm 31/8 150KM 18plac av 178pigeon
2:a Essduva hanar Höstmästerskapet VBF-12-2282 2587 poäng.

(även 12 ess duva totalt VBF)

Ägare 0703 Ulf Jönson.

Stam: Eijerkamp och Henning Jörgensen (255linjen).

10/8 Torup 78km 35plac/373.
17/8 Halmstad 96km 48plac/248.
24/8 Svalöv 181km 12plac/262.
31/8 Laholm 118km 19plac/178.
3:e Essduva hanar Höstmästerskapet S-07-12-0077 2542 poäng.

Ägare 0703 Ulf Jönson

Stam: (Lasse Börjessons) Henning Jörgensen(255linjen) och Elsacker Jeppsen.

10/8 Torup 78km 43plac/373.
17/8 Halmstad 96km 96plac/248.
24/8 Svalöv 181km 6plac/262.
31/8 Laholm 118km 2plac/178.
1:a Essduva Honor Höstmästerskapet S-07-12-0070 3150 poäng.

Ägare 0703 Ulf Jönson.

(även mor till 2:a Ess ungar och själv 13 ess duva tot VBF)

Avstamning Röder och Joop Groenen.

10/8 Torup 78km 42plac/373.
17/8 Halmstad 96km 4plac/248.
24/8 Svalöv 181km 30plac/262.
31/8 Laholm 118km 5plac/178.
Denna lilla hona 5-10-263 flög under augusti månad 2013 in 3072poäng,
och säkrade en fin andra placering i det populära
Höstmästerskapet till sin ägare Daniel Englund Göteborgs
Västra Bk.
Följande meriter uppnåddes.

Torup 10/8 100km 28 plac av 373pigeon
Halmstad 17/8 125km 16plac av 248pigeon
Svalöv 24/8 200km 20plac av 262pigeon
Laholm 31/8 150km 14plac av 178 pigeon.

Vid lite djupdykning i vårat datasystem finner man
att hon är 37:e bästa hona totalt i förbundet,samt
14:e bästa hona i långdistansen i vårt förbund i år.
3:e bästa hona på Höstmästerskapet på 3035 poäng

Ägare Daniel Englund Göteborgs Västra Bk.

Här nedan finner du våra Essduvor i Ungduvemästerskapet VBF 2013

1:a Essduva Ungduvemästerskapet
VBF-13-2173 3865 poäng

Tillhör vår Nybörjare 9606 Kent Eriksson som även är Ungduvemästare VBF 2013

Torup 3/8, 133Km 337plac av 771 Youngster
Torup10/8 15plac av 796 Youngster
Halmstad 17/8 153Km 9plac av 721 Youngster
Svalöv 24/8 238Km 7plac av 608 Youngster
Laholm 31/8 174Km 2plac av 576 Youngster.
2:a Essduva Ungduvemästerskapet
VBF-13-2714 3678 poäng
(son efter 1:a Esshona Höstm)

Ägare 0703 Ulf Jönson.

Stam: Joop Groenen och Röder.
3/8 Torup 78km 45plac/771.
10/8 Torup 78km 101plac/796.
17/8 Halmstad 96km 24plac/721.
24/8 Svalöv 181km 60plac/608.
31/8 Laholm118km 50plac/576.

3:e Essduva Ungduvemästerskapet
VBF-13-2146 3288 poäng

Tillhör även den 9606 Kent Eriksson

Torup 10/8 133Km 136plac av 796 Youngster
Halmstad 17/8 153Km 6plac av 721 Youngster
Svalöv 24/8 238Km 10plac av 608 Youngster
Lahholm 31/8 174Km 14plac av 576 Youngster

 Nedan finns Essduvorna i Kortdistansmästerskapet VBF 2013

1:a Essduva Kortdistans honor 5712p Ägare Benny Lyckevall Nya Älvsborgs Bk.

Denna 1åriga hona har 2013 följande placeringar i VBF.

Torup 80km 120plac av1453 pigeon
Laholm 1 120km 4plac av754 pigeon.
Svalöv 1 200km 1plac av 677 pigeon
Trelleborg 1. 300km 8plac av 528 pigeon
Kiel 400km 63plac av 648 pigeon
Halmstad 100km 25plac av 421 pigeon
Svalöv 200km 68plac av 300 pigeon
Laholm 120 km 3ploac av 275 pigeon

Honans mormor är 96-03-367 som var Göteborgs
bästa hona 3 år i rad,(Äras den som äras bör )
2:a Essduva honor Kortdistans mästerskapet VBF-12-2072 4919poäng.
Ägare Benny Lyckevall Nya Älvsborgs Bk
Avstamnig =Jan Van Der Dijk / Pol / Embrecht.
Resultat 2013= Laholm 150km 21placering av 754pigeon
Svalöv 200km 2:a placering av 677pigeon
Trelleborg 300km 40:e placeringar av 528 pigeon
Kiel 400km 33:e placering av 648 pigeon
Halmstad 100km 28:e placering av 421 pigeon
Laholm 150km 19:e placering av 275 pigeon
3:e Essduva honor Kortdistans mästerskapet VBF 2013.(även 2:a esshona totala).
S-05-11-0051.
Daniel Englund är ägare till denna fantastiska hona med många fina resulTorup 18/5 100KM 8plac av 1453 Pigeon
Laholm 25/5.150KM 42plac av 754 Pigeon
Svalöv 1. 1/6 200KM 45plac av 677 Pigeon
Trelleborg 1. 8/6 300KM 28plac av 528 Pigeon
Kiel 15/6 400KM 40plac av 648 Pigeon
Halmstad 1. 30/6. 125KM 93plac av 421 Pigeon
Svalöv 2. 13/7 200KM 91plac av 282 Pigeon
Laholm 2. 28/7 150KM 8plac av 239 Pigeon
Kiel 4/8 400KM 24plac av 321 Pigeon
Svalöv 4. 200KM 110plac av 252 Pigeon.
tat
VBF-12-2085 Bästa Hane på Kortdistans 5106 poäng.
(även 3:e total 6013 poäng, och bästa ettåriga hane).
Ägs av Stig Svensson, och gjort följande resultat 2013.

Laholm1 2013-05-25 754 st duvor plac 161
Svalöv2 2013-06-01 601 st duvor plac 41
Trelleborg2 2013-06-08 564 st duvor plac 7
Kiel 2013-06-15 648 st duvor plac 19
Halmstad1 2013-06-30 421 st duvor plac 18
Svalöv1 2013-07-13 300 st duvor plac 3
Laholm1 2013-07-28 275 st duvor plac 5
Kiel 2013-08-04 321 st duvor plac 161
2:a Duvan i Kortdistans mästerskapet hanar med 4899p S-05-11-0103 tillhör Kjell Höckert.

Torup 18/5 1plac av 1453 Pigeon
Laholm 25/5 7plac av 754 pigeon
Svalöv 1/6 1plac av 601pigeon
Halmstad 30/6.49plac av 421pigeon
Hamburg 6/7 33plac av 447pigeon
Svalöv 13/7 53plac av 282pigeon
Laholm 28/7 13plac av 275pigeon
Hanen 5-10-259 3:e Bästa Esshane Kortdistans tillhör Daniel Englund.

8 Starter 6 ggr inom 20%

Torup 18/5 100KM 5plac av 1453 pigeon
Laholm 25/5 150KM 4plac av 691 pigeon
Svalöv2 1/6 200KM 43plac av 601 pigeon
Trelleborg 1. 8/6 300KM 67plac av 528 pigeon
Kiel 15/6 400KM 310plac av 648 pigeon
Halmstad2 30/6. 125KM 69plac av 421 pigeon
Svalöv1 13/7. 200KM 80plac av 300 pigeon
Laholm2 28/7 150KM 7plac av 239 pigeon

Här kommer våra Essduvor i Låndistansmästerskapet VBF 2013

Daniel Englund 1:a Essduva på Långdistans Hanar.
S-05-11-0074 2503 poäng.
2:a Essduva Hanar Långdistans på 2456 Poäng.
09-11-385 Ägare Gösta Johansson Gbg:s Östra Bk
Följande uppnådda placeringar 2013.
Kiel 400km 9:e placering av 648 duvor.
Hamburg 500km 2:a placering av 447 duvor.
Hannover 600km 36:a placering av 235 duvor.
Orgin= De Scheemaeker Frederic, Sint-Pieters-Kapelle Middelkerke Belgium.
Kjell Höckert 3:e Essduva på Låndistans Hanar.
S-05-09-0119 2360 poäng.

Laholm 25/5 24plac av 691 Pigeon
Kiel 15/6 69plac av 648 Pigeon
Hamburg 6/7 19plac av 447 Pigeon
Svalöv 13/7 82plac av 300 Pigeon
Hannover 20/7 12plac 235 Pigeon

Avstammnig: George Bolle Kortemark
Belgium.
Låndistansmästerskapets 1:a Essduva Honor
Duva 05-08-87 ägare Daniel Englund Göteborgs Västra Bk.
På fadernet finner vi Ove Andersons duvor,honans farfar var
2 gånger distriktets bästa hane för Ove Andersson.
På mödernet har vi Jansen duvor från Andre Roodhoft Antverpen.
Hon själv var 2010 distriktes bästa hona,och 2013 är hon bästa
hona i förbundet på vår långdistansdiciplin på 2716 poäng.
På det totala Mästerskapet i förbundet är hon 3:e bästa hona på
6114poäng. Nedan följer vad damen har presterat i år 2013.
Ut av 11 starter har hon 8 gånger toppat inom dom 20%en.
Hon är ensam i förbundet om 4placeringar inom Långdisansdiciplinen.

Torup 18/5 100KM 160plac av 1453 pigeon
Laholm1 25/5 150km 279plac av 754 pigeon
Svalöv 1 1/6 200KM 35plac av 677 pigeon
Trelleborg2 8/6 300KM 73plac av 564 pigeon
Kiel 15/6 400KM 137plac av 648 pigeon
Halmstad2 30/6 125KM 52plac av 421 pigeon
Hamburg 6/7 500KM 14plac av 447 pigeon
Svalöv1 13/7 200KM 34plac av 300 pigeon
Hannover 20/7 600KM 17plac av 235 pigeon
Laholm 28/7 150KM 73plac av 275 pigeon
Kiel 4/8 400KM 26plac av 321 pigeon.
VBF:s Långdistansmästerskap ser vi Essduva Nr 2 .VBF-12-1802. På 1801 poäng

Ägare Sven Hägg Nya Älvsborgs Bk.
B.l.a 5:e Plac Hannover 600km.
På fadernet gåva från Johan Stefenson f.d.Gamlestadens Bk.
På mödernet gåva från Amir Keran Gamlestadens Bk.
Troligen Denys duvor Malmö.Skit samma,hon kan både tala
och skriva! denna hona.
Långdistansmästerskapets 3:e Essduva på 1785 poäng.
Ägare Benny " Legendaren" Lyckevall Nya Älvsborgs Bk

Avstammning= Holländare, Embrecht / Bram Van Der Wie.
Underlag= Kiel 400km 4plac av 321 pigeon.
Hamburg 500km 70plac av 447 pigeon.
Totala placeringar i förbundet 2013= 6st.

Här visar VBF upp sina bästa Esssduvor 2013 i Totala Mästerskapet

Förbundsmästerskapets Essduva Hanar Nr 1 på 6326 poäng.
 
Ägare Benny "Legendaren" Lyckevall Nya Älvsborgs Bk.
 
Totalt 9st förbundsplaceringar 2013.
B.l.a Torup 100km 49plac av 1453pigeon
        Laholm 150km 45plac av 691pigeon
        Trelleborg 300km 55plac av 564 pigeon
        Kiel 400km 19plac av 321 pigeon.
 
Avstamning= Fredrikshofare/ Van Der Wie/Embrecht.
Kuriosa= Hannens Mormor Göteborgs Bästa Hona 3år i rad!
Här har vi nöjet att visa upp en av förbundets vassaste hanar

Ägare: Kjell Höckert. Göteborgs Västra Bk
05-11-95 uppnådde 6309 poäng 2013 med
en fin 2:a placering i det totala mästerskapet.

Avstammning är George Bolle Kortemark Belgium
på mödernet ligger Bolles Actua Belge 96-3100004
Ett blod som Jan Hallen och Kjell Höckert är rädd
om, som sina egna hornhinnor!
Här ser vi 3:e Essduva på Totalamästerskapet,Ägare 9614 Stig Svensson. VBF-12-2085 på 6013 poäng. Avstamning på fadernet = MC Hansen Aalborg ( Jansen) mödernet= Trajan Zunoski Göteborgs Brevduveförening. Placeringar kommer.
Laholm1 2013-05-25 754 st duvor plac 161.
Svalöv2 2013-06-01 601 st duvor plac 41.
Trelleborg2 2013-06-08 564 st duvor plac 7.
Kiel 2013-06-15 648 st duvor plac 19.
Halmstad1 2013-06-30 421 st duvor plac 18 .
Svalöv1 2013-07-13 300 st duvor plac 3.
Laholm1 2013-07-28 275 st duvor plac 5.
Kiel 2013-08-04 321 st duvor plac 161.
Förbundets Esshona Nr 1 på 6393 Poäng. VBF-12-2172.
 
Ägare Benny"Legendaren" Lyckevall Nya Älvsborgs Bk.
 
Denna 1åriga hona har 2013 följande placeringar i VBF.
 
Torup 80km  120plac av1453 pigeon
Laholm 1  120km 4plac av754 pigeon.
Svalöv 1    200km 1plac av 677 pigeon
Trelleborg 1. 300km 8plac av 528 pigeon
Kiel             400km 63plac av 648 pigeon
Halmstad     100km 25plac av 421 pigeon
Svalöv          200km 68plac av 300 pigeon
Laholm        120 km  3ploac av 275 pigeon
 
Honans mormor är 96-03-367 som var Göteborgs
bästa hona 3 år i rad,(Äras den som äras bör )
2:a Esshona 05-11-51 på 6150 poäng ägare Daniel Englund Göteborgs Västra.

Här följer hennes 2013 års placeringar
Torup 18/5 100KM 8plac av 1453 Pigeon
Laholm 25/5.150KM 42plac av 754 Pigeon
Svalöv 1. 1/6 200KM 45plac av 677 Pigeon
Trelleborg 1. 8/6 300KM 28plac av 528 Pigeon
Kiel 15/6 400KM 40plac av 648 Pigeon
Halmstad 1. 30/6. 125KM 93plac av 421 Pigeon
Svalöv 2. 13/7 200KM 91plac av 282 Pigeon
Laholm 2. 28/7 150KM 8plac av 239 Pigeon
Kiel 4/8 400KM 24plac av 321 Pigeon
Svalöv 4. 200KM 110plac av 252 Pigeon.

10 Starts 7 time upp on 20%.
3:e Esshona +1: Esshona på Långdistansen

Här visar vi upp en 5årig hona som är lite ut över det vanliga.
Duva 05-08-87 ägare Daniel Englund Göteborgs Västra Bk.
På fadernet finner vi Ove Andersons duvor,honans farfar var
2 gånger distriktets bästa hane för Ove Andersson.
På mödernet har vi Jansen duvor från Andre Roodhoft Antverpen.
Hon själv var 2010 distriktes bästa hona,och 2013 är hon bästa
hona i förbundet på vår långdistansdiciplin på 2716 poäng.
På det totala Mästerskapet i förbundet är hon 3:e bästa hona på
6114poäng. Nedan följer vad damen har presterat i år 2013.
Ut av 11 starter har hon 8 gånger toppat inom dom 20%en.
Hon är ensam i förbundet om 4placeringar inom Långdisansdiciplinen.
Torup 18/5 100KM 160plac av 1453 pigeon
Laholm1 25/5 150km 279plac av 754 pigeon
Svalöv 1 1/6 200KM 35plac av 677 pigeon
Trelleborg2 8/6 300KM 73plac av 564 pigeon
Kiel 15/6 400KM 137plac av 648 pigeon
Halmstad2 30/6 125KM 52plac av 421 pigeon
Hamburg 6/7 500KM 14plac av 447 pigeon
Svalöv1 13/7 200KM 34plac av 300 pigeon
Hannover 20/7 600KM 17plac av 235 pigeon
Laholm 28/7 150KM 73plac av 275 pigeon
Kiel 4/8 400KM 26plac av 321 pigeon.